Zorgen voor elkaar

Omdat elk kind recht heeft op de beste zorg, staan wij met een zorgteam voor hen klaar !

In de eerste plaats krijgt uw kind goede zorgen van de klassenleerkracht.
Als er een extra duwtje nodig is, staat het zorgteam klaar om de nodige zorg te optimaliseren op maat van het kind.

Wie zijn wij ?

Sofie Coucke : zorgcoördinator van onze school
Hilde Maréchal : zorgleerkracht voor kleuter en lager
Maaike Wybouw : contactpersoon van het CLB 

Wat doen wij ?

Ondersteuning geven aan:
1. Leerlingen en kleuters

- Welbevinden en betrokkenheid bevorderen : lichamelijk, geestelijk en emotioneel
- Leren omgaan met diversiteit
 Extra aandacht voor talenten en kwaliteiten
-  Positief zelfbeeld bevorderen
-  Aanleren van vaardigheden om het leren zo optimaal mogelijk te maken
- Gerichte hulp bieden bij leerstofmoeilijkheden
- Ons streefdoel is om de eindtermen te bereiken, rekening houdend met de ontwikkeling van elk kind.

2.  Leerkrachten

- Het welbevinden bevorderen door goede samenwerking
- Professionalisering stimuleren
- Teamwerking optimaliseren

 3. School


- Een open school zijn voor ieder kind
- Een open school waar elke ouder altijd welkom is
- Een open school in en met de buur

4. Ouders

- We staan steeds klaar voor een gesprek
- We bieden een luisterend oor
- We zoeken samen naar de beste hulp voor uw kind

Hoe ?

Zorg voor elk kind
-  Zodat kleuters kunnen opgroeien als zelfzekere persoontjes die gemakkelijker de stap kunnen zetten naar ‘de grote school’
-  Zodat kinderen extra groeikansen krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen
- Door een krachtige leeromgeving op te zetten waarin elk kind mag groeien op eigen tempo, maar met voldoende ‘licht’ en ‘warmte’
- Door heel wat doeactiviteiten te organiseren bij taal en rekenen.
- Door sociaal-emotionele en denkontwikkeling aan bod te laten komen
- Door extra kansen te geven aan kinderen die door sociale, culturele of economische omstandigheden leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden ervaren
- Door het bevorderen van de taalvaardigheid bij meertaligen met respect voor cultuur en eigenheid
- Door uitdagingen te bieden om kinderen blijvend te motiveren en zich in te zetten volgens hun mogelijkheden
- Zodat kinderen tot rust kunnen komen en een luisterend oor vinden

Verkeer op school

Naast de verkeerslessen in de klassen staan we met de hele school verschillende keren per jaar stil rond een verkeersthema.   Milieuvriendelijk en duurzaam naar school komen vinden we belangrijk.  Een heuse ‘goed-gezien’-fluoparade, een verkeersspel met Sam de verkeersslang, fietsdagen voor de kleuters, een wieltjesweek… dit en nog veel meer verkeer!