Samenwerking kleuter - bijzonder onderwijs

Reeds enkele jaren is er een samenwerking tussen de kleuters van het Noordveld en de kleuters van de tweede kleuterklas in de  Zandstraat. We vinden het leuk dat de kleuters op een zinvolle manier leren omgaan met elkaars kunnen en zijn. Ons project 'wild van jou' goedgekeurd door dynamo 3 (een subsidieproject van canon cultuurcel) is de kers op de taart in het schooljaar 2013-2014. We gaan samen op allerlei manieren creatief aan de slag, genieten van uitstappen en bezoekjes. Ook in de toekomst willen we onze samenwerking nog verder vorm geven.  

 

Snoezelen

 

Op school nemen wij allerlei initiatieven in functie van de gezondheid van uw kind. Wij hebben aandacht voor hygiëne in de toiletten (ontsmetten, handen wassen, ….), we laten tijdens de pauzes enkel water toe, we organiseren wekelijks een fruitdag en noem maar op. Jaarlijks pakken we ook uit met gerichte acties. Het verluchten van klassen bijvoorbeeld, de samenstelling van een gezond ontbijt, tandhygiëne.

Naast lichamelijke gezondheid houden we als school ook de geestelijke gezondheid van onze kinderen in het vizier. Zo werd ons pestbeleid een paar jaar geleden genomineerd voor de pestprijs Vlaanderen, werken we in klas projecten uit rond emoties en welbevinden en gaan onze jongsten knuffelen in een speciaal ingerichte snoezelklas.