VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Kleuter- en lagere school Zandstraat
- De ochtendopvang begint om 7u00. Na de school is er opvang tot 19u00. Op woensdagnamiddag organiseren we opvang tot 19u00 in Het Noordveld, Noordveldstraat 31.
Kleuterschool Lenteweelde
- De ochtendopvang begint om 7u30. Na de school is er opvang tot 17u15. Na 17u15 brengt de begeleidster de kinderen naar de opvang in de Zandstraat 69 waar ze tot 19u00 kunnen blijven.

PEUTERSLAPEN Zandstraat

Na het middageten kunnen de allerkleinsten slapen in de Petteflet.  Rond 12.15u stopt juf Katharina de kinderen in hun bedje voor een middagdutje. Na een uurtje worden ze gewekt en naar het klasje gebracht om verder te spelen. Het aantal bedjes is beperkt .Het slaapmomentje is daarom bedoeld voor de jongste kinderen (peuters). Wie nog geen drie jaar is, krijgt voorrang. Voor de oudere kindjes  wordt eventueel een beurtsysteem uitgewerkt. Na iedere instapdag wordt dit bijgewerkt .Inschrijven gebeurt best in overleg met juf Heleen van de peuterklas.

MIDDDAGETEN
- eigen lunchpakket of warme maaltijd mogelijk

STUDIE
Drie keer per week krijgen de kinderen een kort huiswerk en soms een les te leren. Op school krijgen ze de kans dit te doen onder begeleiding van een onderwijzer(-es), die erop toeziet dat alles in goede orde verloopt.
- eerste leerjaar: persoonlijke begeleiding op maandag, dinsdag en donderdag. Als hun taak afgewerkt is, gaan ze naar de opvang.
- tweede, derde en vierde leerjaar: van 16u15 tot 16u45
- vijfde en zesde leerjaar: van 16u15 tot 17u05
Na de studie kunnen de kinderen naar de opvang.